Wisdom rises with each other

慧互升  通四方

潍坊市高新区创新街1168号赋海世家北沿街 (潍坊总部)   电话:0536-3566666   邮箱:xinjia@xinjiagroup.com   邮编:261061

山东省潍坊市高新区福寿东街3987号    电话:0536-8335111   邮箱:wfzlzb@163.com   邮编:261061

Copyright ©潍坊智联民间资本管理股份有限公司     鲁ICP备14029272号